Jdi na obsah Jdi na menu
 


HASIČSKÉ DESATERO

    * Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,nýbrž jen   povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
    * Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
    * Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
    * Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
    * Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější,nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
    * Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
    * Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
    * Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
    * Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 Jsi-li člen hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Obrazek